HF Mosevang
 

Vurdering af kolonihaver ifm. salg

Vurdering sker efter behov og aftale, men sædvanligvis sidste fredag i måneden.
 
 
For vurdering kontaktes:

Mogens L. Sørensen, Lathyrusvej nr. 32, tlf. 3054 5985

Pris for vurdering kr. 1.200,00 og betales på vurderingsdagen.

Læs de seneste vurderingsregler fra kolonihaveforbundet her:

 

Og læs dette dokument som forberedelse:

 

Vurderingsregler:

Dokumenter ifm. vurderingen kan findes på www.kolonihaveforbundet.dk