HF Mosevang
 

Regler og love


Vedtægter, regler og love generelt:
Læs mere her om regler som gælder for alle haveforeninger, Kolonihaveloven, Plan- og Jordkøbsloven og Forbundsvedtægten m.v kan I læse mere om på kolonihaveforbundets hjemmeside.
 
Byggeretningslinjer og ansøgning:
Læs mere hos Århus Kredsen her: 
Byggeansøgning

Vedtægter for HF Mosevang:
Læs mere her:

Ordensregler i HF Mosevang:
Læs her:


Havevandringer:

Bestyrelsen foretager 5 havevandringer ifbm. bestyrelsesmøder i løbet af sæsonen.

Som haveejer er du forpligtet til at have følgende i orden ved hver havevandring:

- Ukrudt under og i alle hække skal fjernes
- Haven skal være velholdt og græsplæne samt hæk skal ligeledes være vedligeholdt
- Ukrudt på stik- og hovedveje omkring haven skal være fjernet indtil midten af vejen.
- Sække med have- og andet affald skal løbende afleveres på genbrugsstationen og ikke opbevares i haven.

Hækklipning:
Alle hække skal være klippet i max højde 160cm til Skt. Hans samt pr. 1. september. Hække ud til Bjørnholms Allé, Rosensholms allé og Åhavevej skal klippes i max højde 180cm.

Såfremt ovenstående ikke er i orden ved havevandringen, vil den enkelte haveejer modtage en skriftlig henvendelse herom.