HF Mosevang
 

Bestyrelsens medlemmer

 
Bestyrelse
Formand: Peter G. Sørensen, have nr. 39, tlf. 42 32 49 65
Kasserer: Tanja Nielsen, Valmuevej 38, tlf. 2527 0292
Sekretær: Winnie Bøttern Thorgaard, Erantisvej 54, tlf. 41 20 18 79

Bestyrelsesmedlem 1: Sanne R. Gammelgard, Erantisvej 57
Bestyrelsesmedlem 2: Anders Hansen, Irisvej 69

Bestyrelsessuppleant 1: Mogens Rohde, Violvej 115
Bestyrelsessuppleant 2: Ingrid Gam, Erantisvej 52
 
Revisorer
Revisor: Michael Birkemose, Violvej 93
Revisor: Helle Seiersen, Bellisvej 16
 
Revisorsuppleant 1: Alice Rasmussen, have nr. 31
Revisorsuppleant 2: Hans Worre Jensen, have nr. 23
 
Vurderingsudvalg
Mogens, L Sørensen, have nr. 32
Erik Nielsen, have nr. 77
Torben Møller, have nr. 62