HF Mosevang
 
Nyheder 
Nyheder og øvrige vigtige informationer listes her i løbet af sæsonen. Ad hoc meddelser slettes løbende igennem sæsonen. 
 
Se seneste nyheder omkring kloakering og re-etablering og vandrør til venstre.
Nedenfor er kort listet områder, links og tiltag af interesse, der vil være i løbet af sæsonen:

- Referater vedr. kloakering kan findes under "Kloakering i HF Mosevang"
- Referater fra øvrige år kan findes under hovedpunktet "Bestyrelsen"
- Præmiehave information findes under hovedpunktet "Diverse".

 
Bjørnholms Allé afspærret fra uge 22-26
Fra uge 22 - 26 er den nederste del af Bjørnholmsalle afspærret mens det sidste kloakarbejde udføres. Al udkørsel i perioden foregår af Rosenholmsalle.
 
Ensretningen på det sidste stykke af Åhavevej fra Rosenholmsalle til Bjørnholmsalle ophæves i perioden.

Bestyrelsen
 
 
VIGTIGT - Affaldssoring - VIGTIGT
 
Kære Mosevang - Et lille stort opråb...!!!

Der er åbenbart et par enkelte, der ikke har opdaget, at også vi i Mosevang har affaldssortering, og skal vise miljømæssig ansvarlighed, her i haven.

Dette betyder at:
1. Karton fra grænsehandel SKAL papcontaineren
2. Blød plast SKAL i restaffald.
3. Øldåser, der er placet ved siden af skraldespanden SKAL på Eskelund eller i flaskecontaineren

Læs i folderen i den grønne kuvert, som I alle er blevet bedt om at afhente hos Anders Sahl Hansen i have 69 på Irisvej.
 
 
 
HF Mosevang direkte i "Mit vejr"
Vi er blevet spurgt, om vi vil deltage i et lille indslag i DR1, "mit vejr" i morgen i en direkte sending og Helle Seiersen har på opfordring sagt ja.
 
Selvom det er direkte sending, er der et stort forarbejde og sendevognen med bla. Hr Jarnvig vil være på Bellisvej 16 hos Helle fra klokken 15 i morgen torsdag den 12.april. Bellisvej er i derfor lukket for gennemkørsel fra 15 - 19.30. Udsendelsen kan ses på DR 1 fra klokken 18.55 - 19.05
 
 
Gødning og stabilt grus
Som tegn på at foråret nu endelig er godt på vej, vil der i år kunne hentes gratis gødning til jeres nyttehaver, på P-Pladsen v. Syrenvej fra mandag d. 9. april, så jeres grønsager kan voksne sig store og fine 🙂

Stabilt grus vil forventeligt først være i maj/juni, når Danjord er færdige med at genetablere vejene mv. Gruset som pt er på P-Pladsen tilhører Kristian Hjort Korsvik og ikke haveforeningen.

God weekend fra Bestyrelsen

 
Vandåbning 2018
Tak til alle I som deltog i vandåbningen. Det var en fornøjelse og fedt med så stor opbakning!!!

Der er nu åbent for såvel det gamle, som det nye vand.
 
Vi ønsker alle et godt forår. Hvis I ikke skal bruge vand, vil det være fint ikke at åbne for hanerne, før vi er helt sikre på, at det ikke kommer mere frost

Mvh. Bestyrelsen
 
 
25. januar 2018 - Nyt vedr. kloakering og vand
Så er vi parate til at tilslutte kloak og vand. Læs mere nedenfor ellers via linket her:

Fra Aarhus Kommune
I forbindelse med, at I skal have tilsluttet fra brønd til toilet og spildevand, er det vigtigt, at I sørger for at arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester.

Når anlægsopgaven er udført, skal kloakmesteren færdigmelde kloak arbejdet via linket www.aarhus.dk/færdigmeldingkloak sammen med en skitse af kloakprojektet som udført.

De autoriserede kloakmestre kender denne sagsgang, men det er vigtigt, at I beder kloakmesteren om en kvittering for at arbejdet er anmeldt til spildevandsmyndighederne.

I kan selv følge med i om myndighederne har godkendt kloakeringen via dette link:
http://www.minejendom.net

Tast f.eks. ”Haveforeningen Mosevang” og der er så mulighed for at se de forskellige lodder. I kan så klikke ind og se om kloakmesteren har færdigmeldt arbejdet. Fra kloakmesteren har færdigmeldt arbejdet til det dukker op i ”minejendom.net” kan der gå op til 10 dage.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er vigtigt for mig at understrege, at enhver kan lave aftale med hvem man vil om arbejdet mht. at tilslutte kloak og vand, ligesom alle kan lave gravearbejdet uden hjælp fra en entreprenør, men kloaktilslutning skal godkendes af en kloakmester og vandtilslutningen til måleruret af et vvs firma.

Regning inklusiv moms afleveres efter endt arbejde til Formanden (Peter have 39) og vedlægges husets papirer, så det efterfølgende indgår i husets værdi.

Vi har i løbet af vinteren fået en seddel i postkasserne fra kloakmester B. S. Kristiansen, som gerne vil give tilbud om arbejdet. Jeg kender ham ikke, men ved fra andre foreninger, at han udfører et godt arbejde.

Det fælles tilbud, der har været omtalt af flere gange gælder fra entreprenørfirmaet Torben Svendsen, Ladingvej 4 Galten, v. kloakmester Frank Reiche, og aftalen er, at der gives 15% i rabat på regningen, undtaget kloakrør og fittings.

Tilbuddet er som følgende:
Tilkobling af kloak til kommunalt stik:
Bil m. udstyr og 2 mand pr. time kr. 975
Minigraver pr. time kr. 125
Jord væk, sand til pr. m3 kr. 145
Minus 15%
Alle priser er incl. moms
Kloakrør, fittings m.m. er tilsvarende priser som ”Billig VVS”

Jeg har aftalt med Frank Reiche, at jeg samler bestillinger. I fremsender havenummer, navn og telefonnummer til mig (mail valalta08@gmail.com eller adresse Peter Gaard Sørensen, Vestre Ringgade 76B, 2tv, 8000 Aarhus C) og jeg sender videre til kloakmesteren.

Videresendelse foregår i den rækkefølge jeg modtager henvendelser. Min adresse efter 01.04.2018 er i haven, Valmuevej 39.

Herefter henvender firmaet sig til jer og laver aftale om et møde, hvor de nærmere omstændigheder diskuteres og et evt. arbejde kan påbegyndes.

Arbejdet med kloak tilslutning skal være afsluttet senest 1. januar 2019.
 
Med venlig hilsen
Peter Gaard Sørensen


Vandlukning 2018
Normalt lukker vi for vandet sidste lørdag inden vintertid. Således bliver det også i år. De gamle rør lukkes, for aldrig igen at blive åbnet. I 2018 bliver vandlukningen den 27. oktober.


Med venlig hilsen
Peter Gaard Sørensen