HF Mosevang
 
 Proceduren for handler er følgende:
Når du ønsker at sætte din have til salg, kontakter du formanden, som kommer forbi og sikrer sig, at bygningerne er lovligt opførte samt medbringe 3 bilag, der skal udfyldes inden vurderingen kan finde sted:
  • Opsigelse af havelod
  • Fravalg af tilstandsrapport
  • Ejererklæring
Herefter meddeler formanden vurderingsudvalget at kolonihaven ønskes vurderet. Som oftest vurderres sidste fredag i måneden.

Udvalget måler op og vurderer såvel hus som have efter Forbundets regler.
Vurderingsrapporten sendes efterfølgende til sælger og til formanden.

På baggrund af rapporten og sælgers ønske om salg sender formanden e.mail til alle på ventelisten.

Interesserede købere kontakter ejer for fremvisning. I særlige tilfælde kan formanden være fremviser.

Når sælger og køber er nået til enighed, foregår handelen hos formanden, hvor købekontrakten udfærdiges. Liste over løsøre og den endelige pris herfor vedlægges købekontrakten underskrevet af sælger og køber.

Når papirarbejdet er på plads, betaler køber på stedet ved bankoverførsel til HF Mosevangs deponeringskonto det fulde beløb.

Pengene henstår 6 hverdage, hvor køber efter nærmere regler har fortrydelsesret. Herefter overføres beløbet til sælgers konto. 
 
Økonomiske mellemværender mellem sælger og HF Mosevang afklares inden overførsel.