HF Mosevang
 

Værd at vide som eventuel køber

Forpligtelser
Når du køber en kolonihave i HF Mosevang, skal du være opmærksom på, at der også følger forpligtelser med.
Du bliver ikke kun haveejer, man også medlem af et forpligtende fællesskab. Vi forventer naturligvis, at du overholder haveforeningens vedtægter og ordensregler  Dette betyder bl.a. at du skal holde halvdelen af vejen ved din have fri for ukrudt, samt holde rent i haven og ved hækken til både din nabo og ud til vejen. 

I HF Mosevang holder vi en eller flere fælles arbejdsdage om året, hvor medlemmerne er med til at rense fællesarealer for ukrudt, reparere og vedligeholde skur, rækværk og andre påkrævede opgaver. Vi forventer at
medlemmer møder op til fælles arbejdsdage, som vi altid slutter af i hyggeligt fællesskab med hinanden omkring grillen med pølser og brød. Fælles arbejdsdage er ikke kun med til at holde foreningens udgifter nede, men er i lige så høj grad med til at styrke det gode fællesskab.

 
Tilbud om have
Når haver bliver sat til salg, bliver det sendt ud til alle på ventelisten med en kort beskrivelse af huset med størrelse på både hus og grund.
Når du får tilbudt en have, skal du hurtigst muligt træffe aftale med sælger om at besigtige den og melde tilbage til sælger og formand, hvis du er interesseret i at købe den. Et kolonihavehus i Mosevang sælges altid til den interesserede med det laveste nummer på ventelisten.
 
Køb af have
Hvis du ønsker at købe haven, vil handlen foregå hurtigt.
Ved købsaftalens underskrift, overføres den totale salgspris til foreningens konto, hvor de står i 6 dage, inden de frigives til sælger.
En handel kan kun foregå personligt, og ikke ved fuldmagt.
Når du køber et kolonihavehus, bliver du samtidig medlem af Haveforeningen Mosevang, samt af kolonihaveforbundet som udsender havemagasinet ’Havebladet’ 4 gange årligt.
I forbindelse med handlen, kan sælger tilbyde dig indbo og andet løsøre oveni salgsprisen. Normalt kan man gøre et fordelagtigt køb, men på den anden side, er man heller ikke forpligtiget til at købe evt. indbo.
Du må som køber ikke tilbyde eller modtage penge ”under bordet”.
Salg af løsøre skal meddeles formanden i forbindelse med handlen.