HF Mosevang
 

Værd at vide som eventuel køber

Forpligtelser

Når du køber en kolonihave i HF Mosevang, skal du være opmærksom på, at der også følger forpligtelser med.

Når man køber en kolonihave bliver man ikke bare haveejer, man bliver også medlem af et forpligtende fællesskab. Det forventes derfor, at man overholder haveforeningens vedtægter og ordensregler. Dette betyder bl.a. man skal holde halvdelen af vejen ved sin have fri for ukrudt, samt holde rent i haven og ved hæk til både nabo og vej. 

I HF Mosevang holder vi en eller flere fælles arbejdsdage om året, hvor medlemmerne er med til at rense fællesarealer for ukrudt, reparerer og vedligeholder skur, rækværk og andre påkrævede opgaver. Vi forventer, at medlemmerne møder frem til disse fælles arbejdsarrangementer, som også er medvirkende til, at vi møder hinanden på en anderledes måde.

 

Tilbud om have

Hvis du får tilbudt en have, skal du hurtigst muligt besigtige den og melde tilbage til formanden. Vi skal kunne træffe dig pr. telefon. Får vi ikke en hurtig tilbagemelding eller kan vi ikke træffe dig, vil tilbuddet uden videre blive givet videre.

 

Køb af have

Hvis du ønsker at købe haven, vil handlen foregå hurtigt.

Ved købsaftalens underskrift, overføres den totale salgspris til foreningens depositumskonto, hvor de står i 6 dage, inden de frigives til sælger. Når du køber en have, bliver du samtidig medlem af Haveforeningen Mosevang og handlen kan kun foregå personligt, og ikke ved fuldmagt.

I forbindelse med handlen, kan sælger tilbyde dig indbo og andet løsøre oveni salgsprisen. Normalt kan man gøre et fordelagtigt køb, men på den anden side, er man heller ikke forpligtiget til at købe evt. indbo. Du må som køber ikke tilbyde eller modtage penge ”under bordet”. Salg af løsøre skal meddeles formanden/bestyrelsen.

Haveleje betales kvartalsvis over betalingsservice og indeholder kr.1050 i kloakeringsbidrag pr kvartal. (Penge du får tilbage, når haven sælges) Vandforbrug afregnes efter måler. – 1.oktober forfalder udgiften til vandledninger, kr. 1000 årligt.