HF Mosevang
 

Status ift. kloakering i Mosevang fra sæsonen 2018

 
25. januar 2018:
Læs seneste nyt ift. vandrør under Nyheder eller her:
 
 
6. november 2017
Vi forventer nyt fra Danjord omkring kloakeringen i begyndelsen af det nye år, og vi melder ud, så snart vi ved mere.

Som lovet på generalforsamlingen 2017 kommer der et tilbud ud til alle om kloakeringsarbejdet på egen grund.
 
Mvh, Bestyrelsen
 
OBS - 6. september - OBS - FRA DANJORD:
På onsdag den 6. september udfører Danjord noget arbejde på vandledningerne, som medfører, at der i en periode onsdag morgen/formiddag vil være lukket for alt vand til H/F Mosevang.

Dette blot til orientering, så I kan tage jeres forholdregler.

Opdatering pr. 13. juli 2017 vedr. Danjords arbejde:
Når arbejdet er afsluttet, og vi når hen sidst på sommeren/først på efteråret, reetablerer Danjord vejene m.m.
Som bestyrelsen har forstået det, bliver det muligt at gøre krav gældende i haver, der efter kloakeringen ikke er i orden og helt naturligt bliver alle veje efterset og afslutningsvis, som de var før, grusbelagte.

 
Opdatering vedr. kloakering d. 11. juli 2017
For at der ikke skal være vedvarende misforståelser gentager jeg lige, hvorledes arbejdet hænger sammen
Danjord er ved at være færdige med arbejdet i Mosevang, hvilket betyder, at vi snart kan se en ende på gravearbejdet og maskinernes tilstedeværelse her.
Det betyder IKKE at vi så kan gå igang med at tilslutte.

KLOAKKERNE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER TILSLUTTES FØR I 2018.

At rørene er på plads her, er dejligt, men der er ingen afsluttende brønde, hvilket vil sige, at der ikke er nogen form for afløb. Når der er nyt fra Danjord om klar meldinger, kommer derfra bestyrelsen retningslinjer ud for tilslutning.

I den forbindelse ligger der et tilbud fra en entreprenør om at udføre arbejdet på de enkelte lodder. Der er dog ingen forpligtelse til at benytte det firma, hvis man selv vil grave eller kender andre.

ALTSÅ: Der kan ikke tilsluttes noget som helst, hverken vand eller kloak, før der kommer nærmere besked fra bestyrelsen.

 
Opdatering pr. 7. marts 2017 - VIGTIGT:
Fra: Line Munk Mathiesen, Dan Jord

Jeg vil gerne opfordre til, at haveforeningens medlemmer ikke forsøger sig med at køre ind på vejene, når de er spærret af.
Vi kan se, at man gerne flytter afspærringen og kører ind alligevel. Det laver for det første spor, som bidrager yderligere til vejens opblødning, og for det andet risikerer man at hænge fast og skade sin bil.

Jeg vil lige i den forbindelse gøre opmærksom på, at Dan Jords forsikring IKKE dækker skader, som skyldes at folk har ignoreret eller fjernet en afspærring. Vi har haft eksemplet oppe at vende i en anden haveforening for nylig, og jeg vil gerne undgå at det sker igen.
 
Mvh. Line,
WWW.DANJORD.DK

Opdatering pr. 10. januar 2017:

Dan Jord har af Århus Vand fået besked på, at hovedvandledninger ikke må graves ned sammen med kloakledningen.

Det hænger således sammen, at mens kloakken kun skal omkring 80 cm ned på egen grund, (afhængig af krav til fald til fjerneste tilslutningspunkt), skal vandfremføringen før vanduret ligge mindst 110 cm nede, (frostfri dybde for vand) og kan derfor ikke ligge i samme udgravning som kloakken.

Hvis Dan Jord skulle lægge hovedvandledning ned tværs over anden grund, skulle de altså på nævnte baggrund grave en ekstra rende på minimum 110 cm dybde, hvilket ville blive meget dyrt og naturligvis problematisk at skulle grave en andens grund op i så stort omfang.

Aftalen er, at kloak fremføres til nærmeste sokkel, hvorefter det øvrige arbejde er op til den enkelte at få udført. (Bestyrelsen vender tilbage med et konkret tilbud på dette entreprenør- og kloakmester arbejde)

Vanduret, den nye hovedhane, placeres umiddelbart indenfor hæk i direkte forbindelse med hovedledningen i vejen. Herefter er det op til os alle hver især, at føre vandet derhen, hvor vi ønsker det, men efter hovedhanen behøves vandledningen ikke være dybere placeret end 60 – 70 cm, da vanduret også fungerer som aftapningssted før vinteren.

Det er enklere at nedgrave vand end kloak på egen grund, da vandledningen ikke behøver at ligge med et bestemt fald eller i en helt ret linje, og arbejdet kan om ønsket udføres af den enkelte, men det er også en mulighed, at få vandledningen ”skudt” ind, så der kun skal graves op i begge ender.

Bestyrelsen afventer tilbud på dette.

Dan Jord har, i de tilfælde hvor det er muligt, tilbudt at føre vandstikket med ind til kloakbrønden til en billig penge. Dette kan kun lade sig gøre i de tilfælde, hvor vand og kloak alligevel skal føres ind på samme sted på grunden. Det kan aldrig lade sig gøre, i de tilfælde, hvor ens kloakstik er ført over en anden mands grund, på grund af ovennævnte forhold med kravet om frostfri dybde på den del af ledningen, som ligger på den offentlige side af målerbrønden.

Det er naturligvis ærgerligt for dem, hvor det ikke kan lade sig gøre, men man er nødt til at se sådan på det, at alle som udgangspunkt får det samme, og nogen bare er heldige at få lidt mere. Nogle er også heldige, fordi deres hus er placeret på en gunstig måde, eller deres kloak er ført ud på den ”rigtige” side af huset i forhold til den igangværende kloakering. Andre kunnet forberede sig ved om- eller nybygning, og atter andre har desværre en placering af grund, hus og eksisterende installationer, som gør at det bliver dyrere og mere kompliceret for dem at slutte på enten kloak, vand, eller i nogle tilfælde begge dele.

Dan Jord forsøger i videst muligt omfang, at tilgodese den enkelte havelejer, men inden for de rammer, som projektet giver.

Bestyrelsen håber at dette er en forståelig og begrundet forklaring på de to arbejder, der pågår, men er der spørgsmål, besvarer kontakt da gerne Peter fra bestyrelsen.Kloakeringsstatus fra Lise, Danjord:

Vi går lige så stille i gang med arbejdet i uge 41.  I første omgang bliver det haverne på Bellisvej og Lathyrusvej, samt de haver, som ligger på nordsiden af Violvej, som vi vil undersøge nærmere og sætte vores pinde for placering af rensebrønde.
 
Vi graver ikke i selve haverne på nuværende tidspunkt, men der skal sættes stik af inden vi går i gang med selve hovedledningen. Herefter etablerer vi hovedledning i Bellisvej og Lathyrusvej.

De steder, hvor perlegruset er i god stand, graver vi det af til genindbygning, og lægger det på p-pladsen ved Syrenvej/Lathyrusvej. Dvs. vi kommer til at inddrage nogle parkeringspladser.

Der nogle enkelte haver i foreingen, som har store træer, der hænger ud over vejen.
Det kan nogle steder blive nødvendigt at beskære disse, så vi kan komme forbi med gravemaskinerne. Vi skal nok tage fat i haveejerne i de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at beskære deres træer.
 
 
Opdatering pr. december 2016:
Arbejdet skrider planmæssigt frem og de er endda en smule foran planen. Line fra Danjord kontakter hver enkelt kolonihave ift. nærmere aftale omkring kloakering.
 
 
14. SEPT. 2016 - FÆLLESMØDE VEDR KLOAKERING
Indkaldelse af alle havelejere i Mosevang til orienteringmøde om kloakering:

Hvornår: Onsdag d. 14. september, kl 16.30
Sted: Grøndalsvej 1, Center for Miljø og energi


Orienteringsmøde med Danjord med en bred orientering, om hvad der kommer til at ske i de kommende måneder i forbindelse kloakeringen.

På mødet vil DanJord præsentere sin projekteringsplan og fortælle om hvad det betyder for den enkelte havelejer. Endvidere vil Aarhus Kommune kort præsentere finansieringsmodellen. Efterfølgende vil der være mulighed for spørgsmål.

Referat fremsendes med post til alle haveejere med mindre, at man oplyser til Tanja via tanja_nielsen84@hotmail.com at man ønsker referat samt efterfølgende kommunikation sendt pr. mail.
 
Læs også referatet fra mødet her: