HF Mosevang
 

Flagregler i Danmark

Der findes ingen egentlige flaglove og -regler for, hvordan man bruger Dannebrog korrekt.

Der findes kun nogle forordninger og cirkulærer vedrørende militære regler. Men der er efterhånden opstået en vis praksis og et "Flagreglement":

 • Grundlæggende skal man ære og respektere Dannebrog.
 • Det er f.eks. ikke velset, at sætte tekst og logoer på Dannebrog.
 • Flaget bør heller ikke være laset, snavset eller falmet.
 • Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige lejligheder er belyst.
 • Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for "Fanden".
 • Et flag bør ikke røre jorden.
 • Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.
 • En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig vimpel.
 • Når flaget er slidt og skal kasseres, siger man, at det skal brændes. Dette er dog ikke altid muligt. Man bør derfor blot pakke det ind og lægge det i skraldespanden. Det vil jo herefter blive brændt på forbrændingsanstalt.
 • Flaget højde må stå i passende forhold til flagstangens højde. Efter den udviklede praksis skal standerliget (højden på flaget) være 1/5 af flagstangens højde.
 • Dannebrogs proportioner: 3: 1: 4,5 +0,75 til slid, (Forordning af 11.7. 1748)

 

Flagning på halv stang

Når man flager på halv stang skal flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder. Herefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte.

Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang, når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.

Splitflaget er forbeholdt kongehuset, militæret, staten og offentlige myndigheder. Derudover har nogle kongelige priviligerede kroer, samt få andre private virksomheder, som ØK og Carlsberg fået særlig tilladelse til at flage med splitflaget.

 

Historie
Dannebrogs fødselsdag er d. 15.6. (ifølge sagnet faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219 under korstogene i Estland) og man mener, at det er det ældste flag i verden (Danebroge = ravnefanen: en rød dug med Odins ravn i sort blev brugt i vikingetiden. Ved kristendommens indførelse blev ravnen skiftet ud med det hvide kors)